Välkommen att ansöka om att bli medlem i Bräcke Folketshus

Föreningen är öppen beträffande medlemskap för fysisk eller juridisk person, som antas följa föreningens grundläggande idé om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Frågan om medlemskap prövas av styrelsen.

Bräcke Folkets Hus ingår i den rikstäckande organisation Folkets Hus och Parker. 

Vision för Folkets Hus och Parker!

Folkrörelsen Folkets Hus och Parker bärs fram av en idé. En idé som handlar om det unika som skapas genom mänskliga möten. Medlemsföreningarna utvecklar mötesplatser som öppnar dörrar mot omvärlden och andra människor för lokalsamhällets medborgare. Där man kan uppleva en teaterföreställning, ta del av ett konstverk, se en film, få utlopp för ett politiskt engagemang eller en hobby, diskutera, fundera, delta i ett LAN, lyssna på musik, se en livesänd konsert eller kanske ta en kopp kaffe med en god vän. Och mycket mer. En mötesplats är en stor sak; egenmakt, kulturupplevelser och bildning förändrar människors liv

En andel i föreningen kostar 200 kr. 

Ingen årlig medlemsavgift tas ut.

För juridiska personer (dvs företag och föreningar) krävs minst 5 andelar. 

Ur våra stadgar:

“Föreningen har till ändamål att i egna eller förhyrda fastigheter bedriva uthyrning av lokaler; erbjuda service i form av fastighets- och skolnära tjänster; bedriva matentreprenad och restaurangverksamhet; tillhandahålla samlingslokaler och kulturella evenemang samt annan därmed förenlig verksamhet.”

Andelsansökan