Projekt Destination Bräcke

Vi driver ett projekt inom ramen för Leader Mittland genom stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansierat delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling..

Projektet innebär att vi kommer att ha en ”Föreläsarserie” (kompetensutveckling och nätverk utanför regionen)

Inom Föreläsarserien arbetar med event där vi blandar lokala, regionala, nationella och internationella föreläsare. Tanken är att ”höja statusen/stoltheten” för Bräcke som plats, samtidigt som vi tillför ett lärande och ett utbyte som kan leda till inspiration och nya affärer direkt och indirekt.

Vi väljer teman utifrån det Destinations Utvecklande Nätverk som vi arbetar med i Bräcke samhälle.

Målsättningen är 2-3 teman/event per år under maximalt 3 år.

Hittills har vi haft följande föreläsare/event:

4 april 2019 – Benny Haag – beroendeproblematik.

4 oktober 2019 – Per Holknekt i samband med AW Företagarna.

1-2 november 2019 – Camilla Karlsson, Sonia Elvstål, Mattias Ribbing och Mikael Hollsten i samband med mässan Hälsopepp.

22 oktober 2020 – Marie Simonsson – Föreläsning Räkna med vinst 

18 maj 2022 – Karin kajjan Andersson – Föreläsning Vuxnas ansvar och barns rätt till en sund kroppsbild.