345047074_988396115489106_565827414701597229_n

Om oss

Folkets hus är en ekonomisk förening som driver och förvaltar fastigheten som ligger centralt i Bräcke.

Tillsammans med andra i närområdet är Bräcke Folkets Hus en aktivitetsfylld allmän samlingslokal och ett centrum för kultur, kunskap, mat och nöje.

Vi erbjuder bio, teater, bibliotek, opera, direktsändningar, föreläsningar, konferenslokaler, afterwork, luncher, restaurang och café. Kom in får du se!

Varmt välkommen

Styrelsen

De förtroendevalda i Bräcke Folkets Hus styrelse.

Styrelsens arbete

Styrelsen i Folkets Hus träffas en gång i månaden och går igenom ekonomi, personalärenden, drift och andra viktiga frågor som berör verksamheten. Det är styrelsen som anger riktlinjer och policy för hur olika frågor skall hanteras. Styrelsen ger chef/ föreståndaren uppdrag att genomföra de beslut man fattar. Styrelsen ansvarar för verksamheten. Nedan hittar ni samtliga styrelseledamöter 2022:

Linnea Ljungberg – Ordförande

Mathilda Eklund – Vice ordförande

Caritha Björklund – Ordinarie ledamot

Ingela Widén – Ordinarie ledamot

Poul Nordfjäll – Ordinarie ledamot

Annika Andersson – Ordinarie ledamot

Elisabeth Andersson – Ordinarie ledamot

Margaretha Nenzen – Suppleant

Urban Gyllander – Suppleant

Andrew Herbert  – Suppleant

 

 

Adjungerad:

Kristina Åkerlund – Personalrepresentant

Eva Lundh – Ekonom

Linus Höglund – Verksamhetschef

100 år av minnen​

Vår historia – ”Folkets Hus och Borgen”

Den unga arbetarrörelsen, i synnerhet de fackliga och politiska organisationerna, saknade samlingslokaler. Till en början hölls möten utomhus. I många fall försökte de makthavande hindra folk att mötas till fackliga och politiska sammankomster. I Bräcke som på andra håll började ansträngningarna för att bygga sitt eget hus – ett Folkets Hus.

Svenska Järnvägsmannaförbundet tog redan 30 januari 1921 initiativ till ett möte angående byggandet av ett Folkets hus eller en hembygdsgård i Bräcke. Av 16 inbjudna föreningar, anslöt 13. De inbjudna föreningarna:

I.O.G.T, Vita bandet, Lokmannaförbundet, Höger & vänster arbetarkommun, Idrottsföreningen, Sångföreningen, Föreläsningsföreningen, Postmannaförbundet, Frisinnade landsföreningen, Moderata valmansförbundet, J.H.F, Gårdsägarföreningen, Skytteföreningen, Kooperativa Handelsföreningen, Kooperativa Kvinnoföreningen.

”Efter en stunds överläggande beslutades enhälligt att ett folkets hus skulle uppföras samt förening bildas” Står det skrivet i de första protokollet från 1921.

4 Januari 1921 instiftades Bräcke Folkets hus förening (utan personligt ansvar)

10 april 1921 beslutade man bilda en ”hundramannaförening” där varje medlem skulle erlägga en avgift om 2 kr per vecka, tills summan uppnått 100 kr. För att lättare kunna inbringa medel för byggandet av ett Folkets hus. Sedan dröjde det till 1925 innan man köpte in två baracker av SJ till en kostnad av 1800 kr, för att använda som mötesplats. Dessa revs ganska snart, för att med stöd ur LO:s lånefond köpa mark och bygga det första Folkets hus huset. Huset stod klart 1927 med en byggnadskostnad på 35 000 kr. Fastigheten innefattade en stor samlingssal med läktare, scen, maskinrum och förrum, tre mindre salar, arkiv, bibliotek och kök. Huset finns kvar än idag, på Folkets husgatan här Bräcke, dock som bostadshus.

På 1940-talet började man diskussionen om att bygga ett nytt, modernare och mera centralt placerat hus. Så småningom blev det beslut om att bygga Medborgarhuset Borgen, mitt i samhället. Namnet Folkets Hus övergavs till förmån till ett mer neutralt klingande sådant, fast fortfarande i Folkets Hus föreningens regi.

Det nya huset stod färdigt 1958. Gamla folkets hus såldes 1962 till en privatperson.

1985 var det dags att bygga om och till. ”Borgen” byggdes ihop med kommunens förvaltningshus och vissa lokaler kunde därmed samutnyttjas. Nu återtogs namnet Folkets Hus.

2004 — 2006 var det dags för nästa om- och tillbyggnad då för att kunna erbjuda plats för Bräcke högstadium med en samutnyttjad BIO/Teatersalong samt ett nytt och
modernt bibliotek.

Folkets hus byggdes också i andra delar av nuvarande Bräcke kommun. I Hällesjö, Albacken, Kälarne, Gällö, Hunge restes Folkets Hus. Därutöver fanns en Godtemplarlokal i Pilgrimstad, bygdegårdar och föreningshus på ytterligare ställen. Även i Pilgrimstad byggdes Folkets Hus efter beslut 1988. Det är inte längre någon brist på samlingslokaler i Bräcke kommun, tvärt om med sjunkande befolkningstal blir det allt svårare att driva och hålla alla lokaler i stånd.

Källa: 111014 Bräcke arbetarkommun 100 år / Protokoll från Arkivet i östersund

Och här är vi idag

Med ett hus sprudlande av liv, fyllt med minnen, drömmar, framtidstro och oändliga möjligheter.

Tack vare att en förening för 100 år sedan hade en tro och vision om ett hus för alla!

Ur föreningens stadgar antagna vid stämma 2020-06-16

”Föreningen har till ändamål att i egna eller förhyrda fastigheter bedriva uthyrning av lokaler; erbjuda service i form av fastighets- och skolnära tjänster; bedriva matentreprenad och restaurangverksamhet; tillhandahålla samlingslokaler och kulturella evenemang samt annan därmed förenlig verksamhet.”

Vi är idag en ekonomisk förening som förvaltar och äger fastigheten som ligger i centrala Bräcke. Vi är  en aktiv och lyhörd hyresvärd och ser det som avgörande att våra hyresgäster trivs och har väl underhållna och anpassade lokaler.